2021.12.03.

Advent második vasárnapja

Az adventi időszak a karácsony előtti negyedik vasárnappal kezdődik és a december 25-e előtti vasárnappal zárul. Fontos az, amit az adventi koszorú gyertyái szimbolizálnak: 1. gyertya: hit, 2. gyertya: remény, 3. gyertya: öröm és a 4. gyertya: szeretet. Ha ezekkel az érzelmekkel feltöltve készülünk a karácsonyra, akkor meghitt és szeretetben gazdag ünnepünk lesz.

Ahogyan az adventi koszorú első gyertyája, úgy a második gyertya színe is a lila. Jelentése mégis eltérő az elsőétől. Advent első vasárnapján megnyitottuk lelkünket mások felé, most pedig eljött az ideje, hogy abból az erőből, ami a sajátunk, másoknak is adjunk. Ezúttal gondoljuk végig, amit másokért tehetünk! Nem kell nagy dolgokra gondolnunk: egy kedves szó, egy apró mosoly vagy bármilyen kicsi gesztus is jóleshet az embertársainknak. Adni öröm!

Pilinszky János: A várakozás szentsége
(részlet)

„Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden egyéb súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből.

Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.”

Die zweite Adventsfeier

Die Adventszeit beginnt immer am vierten Sonntag vor Weihnachten und endet am Sonntag vor dem 25. Dezember. Es ist wichtig, was die Adventskerzen symbolisieren: 1. Kerze: der Glaube, 2. Kerze: die Hoffnung, 3. Kerze: die Freude, 4. Kerze: die Liebe. Wenn wir uns mit diesen Gefühlen auf Weihnachten vorbereiten, werden wir ein libevolles Fest haben.

Wie die erste Adventskerze, hat auch die zweite Kerze lila Farbe, aber sie trägt andere Bedeutung. Am ersten Adventssonntag haben wir unsere Seele für die andere geöffnet, und jetzt ist die Zeit, aus unserer Kraft dem Mitmenschen zu geben. Jetzt sollten wir daran denken, was wir für die andere tun können. Wir sollten nicht an große Taten denken: ein nettes Wort, ein kleines Lachen oder ganz kleine Gesten können auch Freude bringen. Geben macht glücklich!

Megosztás