2021.05.10.

Madarak és fák napja

madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint százéves.  Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 számon kiadott rendelet által került, melynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett „természetvédő” és „erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját.

Der Tag der Vögel und Bäume ist das Bruderfest des Tages der Erde, dessen Ziel ist mit verschiedenen
Erinnerungen und Veranstaltungen die Verpflichtung für die Gesellschaft, besonders für den
Naturschutz der Jugendlichen auszugestalten und zu vertiefen.
Sein Zeitpunkt ist nach dem Naturschutzgesetz jedes Jahr am 10. Mai.
Diese Tradition ist schon über 100 Jahre alt. Dieses Ereignis wurde zu den schulischen Rahmen von
Albert Apponyi, dem Minister der Religion und Schulwesen nach der Verordnung unter dem Nummer
26. 120/ 1906 geraten.
Dementsprechend mussten in den Volksschulen jedes Jahr im Mai oder im Juni im
sittlichkeitsfördernden und naturschützenden Sinn den Tag der Vögel und Bäume gewürdigt werden.

Megosztás