0
Tanuló
0
Osztály
0
Iskolaátlag
0
Pedagógus

Osztályaink 2021/2022

Első osztály

Ábrahám Olívia
Békési Benedek
Buzás Zoé
Czippán Ráhel
Csigó Barna
Fehér Lara Zoé
Fekete Ármin
Fekete Zalán Dominik
Gaál Nikolász
Győri Máté
Hajmási Rozina Rita
Hamar Gábor
Horváth Jázmin Erzsébet
Horváth Réka Ágnes
Kerese Mira
Koppány Hédi
Kupás Petra
Márkus Kamilla
Matuszka Janka
Mátyás Ármin
Mátyás Kincső
Nemes-Horváth Barna
Porubszki Gergő
Rozsnyák Mira
Sándor Adrián
Szabó Gréta
Szabó Péter
Takács Panna
Timbusz Diána
Trapp Nóra Léna
Varga Máté

Második osztály

Alpek Eszter
Borsos Krisztofer Ferenc
Danicska Albert
Dudik Hanna
Dudik Lili
Dudik Luca
Erlicz Léna
Farkas Tekla Dóra
Fehér Jázmin Gyöngyi
Gabor-Bano Zoli
Gergácz Zalán
Guzs Barnabás
Honecker Amira
Horváth Olivér István
Kalmár Botond Zalán
Kalmár Viktor
Kovács Botond
Moeller Maja
Németh Réka
Párizs Boldizsár
Pfaiffer Lia Dorina
Pfeiffer Sofia
Takács Szimonetta
Tóth Valentínó
Varga-Berta Zalán

Harmadik osztály

Ácsbold Lili
Csizmadia Erik
Fehér Flávió Dominik
Nagy Henriett Tamara
Némedi László
Pfaiffer Ramira Elena
Rosta Hunor
Schvanner Dominik
Szekszárdi Patrik
Zollner Nóra Zoé

Negyedik osztály

Bertalan-Horváth Réka
Csigó Boldizsár
Egyed Luca
Farkas Patrik
Fenyvesi Zsófia
Ferenczy Fiorella Netti
Haas Lisa
Hlavács Márk
Juhász Peter
Juhász Viktória
Kiss Nóra
Krisztián László Noel
Lovas Hunor
Makk Laura Vanda
Miterli Márk Kevin
Nemes-Horváth Gergő
Németh Boróka
Pintér Bendegúz
Pölcz Panna
Rosta Vajk
Schulze Selma
Varga Milán
Veres Sándor Dorián

Ötödik osztály

Angler Dávid
Babos Virág Eliz
Balázs Nimród
Csizmadia Noémi
Domsi Ferenc Ágoston
Farkas Szabina
Guzs Martin Ábel
Guzs Natália
Horváth Ramóna Mária
Koh Lorina Janka
Kovács Natália
Lakatos Ágoston Zsolt
Lakatos Larissza
Nagy Emma
Nyers Fábió
Pálla Noel
Pfeiffer Emily
Tar Csenge
Tóth Mirabella

Hatodik osztály

Bak Áron
Kalmár Eszter Panna
Nagy Viktória Anna
Papp Lili Anna
Rajki Áron János
Sztélik Levente Tamás
Szűcs Lili
Tóth Nikoletta
Tóth Viktória

Hetedik osztály

Árvay Barnabás
Baranyai Huba
Baranyai Hunor
Czeglédy Eszter
Csiszár Szeréna
Demeter Dávid
Fenyvesi Viktória
Hubicsák Ádám
Hubicsák Balázs
Horváth Dominik
Kalmár Péter
Kaposvári Hanna
Kuzbelt Petra
Makk Vivien Csenge
Miterli Sebastian
Nemes-Horváth Bence
Némedi Hanna
Németh Márton
Papp Kornél Roland
Pfeifer Celina
Pfeiffer István
Pödör Márk
Szilasi Katalin
Vezdán Lajos

Nyolcadik osztály

Bellai Brendon Konor
Dénes Zsófia
Fuchs Olivér
Juhász Vivien
Kocsis Milán
Kun Dzsenifer
Lipták Lea
Matláry Márk
Németh Inez
Oláh Patrik
Pfaiffer Angelina Dzsamilla
Pfaiffer Dzsenifer
Pfaiffer Zoltán László
Pfeiffer Milán
Pozsgai Evelin
Rosta Anasztázia
Szalai Fanni Katalin
Takács Zsombor János
Vörös Dorina Virág

Tanáraink és dolgozóink

Maráz István

igazgató

igazgato@iskolarakos.com

Németh Gábor Gergely

igazgatóhelyettes

vizuális kultúra, angol

nemethgaborgergely@iskolarakos.com

Baranyainé Szabó Ildikó

titkár

titkarsag@iskolarakos.com

Rákos Róbert

tanár

informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem

7. osztály osztályfőnöke

robert@iskolarakos.com

Csík Dóra

fejlesztő

dora@iskolarakos.com

Joó Lilla

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, hit- és erkölcstan

6. osztály osztályfőnöke

lilla@iskolarakos.com

Molnár-Károly Roberta

tanár

testnevelés, természettudomány

8. osztály osztályfőnöke

roberta@iskolarakos.com

Balogh Orsolya

tanár

német, Volkskunde

5. osztály osztályfőnöke

orsolya@iskolarakos.com

Kovács István Balázs

tanár

vizuális kultúra, grafika és képzőművészet

istvan@iskolarakos.com

Németh Szilvia

tanító

3. osztály osztályfőnöke

szilvia@iskolarakos.com

Huszár Csilla

tanító

1. osztály osztályfőnöke

hcsilla@iskolarakos.com

Rózsa Csilla

tanító

4. osztály osztályfőnöke

rcsilla@iskolarakos.com

Menyhért Melinda

tanító

2. osztály osztályfőnöke

melinda@iskolarakos.com

Fekete Réka

tanító

tanító – angol idegen nyelvi műveltségi terület, napközis nevelő

4. osztály osztályfőnöke

reka@iskolarakos.com

Kissné Kóta Edit

tanár

német, Volkskunde

edit@iskolarakos.com

Sasvári Krisztina

tanár

matematika, fizika, földrajz

krisztina@iskolarakos.com

Süle Nóra

tanár

ének-zene

nora@iskolarakos.com

Szőcs-Bíró Sára

nemzetiségi tanító

sara@iskolarakos.com

Gőgh Zoltán

tanár

testnevelés, önvédelem

zoltan@iskolarakos.com

Törökné Cseh Tímea

könyvtáros

timea@iskolarakos.com

Stillingné Sziratica Bernadett Zsanett

óraadó-logopédia

detti@iskolarakos.com

Őri Katalin

hitoktató

okatalin@iskolarakos.com

Hencz Gyula

hitoktató

gyula@iskolarakos.com

Kökény Tibor

mozgásterapeuta

tibor@iskolarakos.com

Batiz Andrea

takarító

Berki Györgyné

takarító

Galambos Attila

gondnok

Varga Mónika

Jelmez- és viselettár

monika@iskolarakos.com

Schvannerné Sziklai Adrienn

Pedagógiai Asszisztens

adrienn@iskolarakos.com

Schubert Dávid

rendszergazda

admin@iskolarakos.com

Szabó-Bellán Tímea

citeraoktató

szbtimea@iskolarakos.com

Iskolánk története

Földrajzi helyzeténél fogva Fertőrákos – a Fertő tó egyik meghatározó települése – fontos szerepet játszott kulturális, idegenforgalmi, kereskedelmi szempontból. Iskolája mindig volt a településnek, ezért nagy múltra tekint vissza, a középkortól folyamatos az oktatás- nevelés a községben.
A XX. század elejétől modern, díszes zárdaépületben egyházi iskolaként működött, amely a mai napig is az alsó tagozatos tanulóknak ad otthont.
1938-tól a szülők döntése alapján kétnyelvű iskolává vált (német/magyar).
A ’60-as években új épülettel gazdagodtak a felső tagozatos tanulók, ekkor 3 épületben folyt az oktatás, egészen a ’90-es évekig. Jelenleg 2 épület áll
a tanulóink rendelkezésére.
Az alsó tagozatosok a zárdaépületben saját osztálytermeikben tanulhatnak. Itt található még a tornaterem, német- és fejlesztő szaktantermek. Zöldövezetes játszótérrel kibővített udvarral biztosítjuk a kicsik mozgásigényét.
Csaknem 10000 kötetes községi és egyben iskolai könyvtár is itt található tanulóink legnagyobb örömére. Így helyben van az írott tudás forrása.
1-8. osztályig nemzetiségi német nyelvoktatás folyik 1995. óta heti 5 órában ezen felül heti 1 órában német nemzetiségi népismerettel ismerkednek diákjaink.
A felső tagozat épületében működik 1999-től a művészeti iskolánk, mely 2007-ben nyerte el a „Kiváló Művészeti iskola” címet. Művészetoktató profillal-képzőművészeti ágon, két kiváló oktató irányításával számos megyei, országos, nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetnek tanítványaink.
Iskolánk második épülete is zöldövezetes udvarral, játszótérrel határolt, betonos sportpályája a mindennapos játék és mozgás számára kiválóan alkalmas.
A 8. osztályos általános iskolánkban minden osztály saját osztályteremben tanulhat. Kémia, rajz és informatika szaktantermekkel rendelkezünk. 2014-ben az informatika szaktanterem teljesen megújult. 16 db laptop, 10 db tablet és osztályonkénti digitális táblák segítik a számítástechnika tudományának naprakész elsajátítását. Oktatás módszertani megújuláshoz is vezetett.
Iskolánk családias légkört és nagy odafigyelést biztosít tanulóink számára, mivel kis létszámú osztályaink vannak (12-25).
Oktató nevelő munkánkat segíti a helyi és a német önkormányzat, a Szülői Munkaközösség, az „Iskoláért alapítvány”.
Pedagógusaink több generációt oktató, gyermekközpontú, kiválóan képzett tanítók és tanárok.

Iskolánk kínálata:

Szülői igények alapján: alsó tagozaton napközi,napközis illetve menzás ellátás, felső tagozaton tanulószoba választható,menzával napközis étkezéssel vagy anélkül
2011/2012 tanévtől angol nyelvtanulás lehetősége heti 2 órában felső tagozaton
Tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások biztosítása
Tömegsport lehetőség alsó és felső tagozaton
Színjátszó kör, könyvtári órák a községi könyvtárban
Informatika szakkör

Hagyományaink:

Magyar Népmese napjának ünneplése
Projektnapok szervezése: Egészség nap – Földnapja
„Aradi 13” emlékfutás
Nemzeti ünnepeink megünneplése osztályok szervezésében
Márton-napi rendezvények német nemzetiségi programokkal
Karácsonyi játszóház
Iskolakarácsony, községi ünnepséggel egybekötve
Óvodások „vendéglátása”, nyílt napok
Farsang
Erdei iskola 7. évfolyam részére
Vers- és prózamondó verseny
Édesanyák, nagymamák köszöntése alsó tagozaton
Családi és Sportnap
Tanulmányi kirándulások osztályonként
Művészeti csoportjaink évvégi kiállítás

Kapcsolat

Postacím: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A
Telefon: +36 99 530 000
Email: titkarsag@iskolarakos.com / igazgato@iskolarakos.com
Lépjen velünk kapcsolatba! Írjon nekünk üzenetet!

Az iskola titkárságának ügyfélfogadási rendje:

Az iskola titkárságának ügyfélfogadási rendje:

  • Hétfő 07:10 – 11:10
  • Kedd 12:30 – 15:00
  • Szerda 07:10 – 11:10
  • Csütörtök 12:30 – 15:00
  • Péntek 07:10 – 11:10